หน้าแรก
คอร์สเรียน
บรรกาศห้องเรียน
ทุนการศึกษา
แผนที่
ติดต่อเรา
 
สถาบันกวดวิชาไมตรีจิต Maitrichit tutor
ติวสอบประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ติวสอบ O-net ติวสอบเข้า ม.1,ม.4
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, อังกฤษ
ไทย, สังคม, ภาษาจีน, เคมี, ฟิสิกส์

อำนวยการโดย อ.จีรนันท์ อินช่วย วท.บ.และ ค.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร 089 204 8986


เปิดรับสมัครแล้ว..

บริการอื่นๆ..


ด่วน! เปิดรับสมัครคอร์สเพิ่มเกรด ป.3-ป.6, ม.1-ม.3 และ ม.ปลาย รีบสำรองที่นั่งเรียน
      สถาบันกวดวิชาไมตรีจิตเป็นสถาบันกวดวิชาแนวใหม่ใส่ใจผู้เรียนได้ตระหนักถึงผลสัมฤทธทางการเรียน โดยได้มีการจัดทดสอบประเมินความรู้ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน เพื่อประเมินการเรียนการสอน

ทั้งนี้ทางสถาบันฯ ได้มอบทุนการศึกษาเรียนฟรีในคอร์สถัดไปแก่นักเรียน ที่มีผลการเรียนดีเด่นได้ผลสอบหลังเรียน 90% ขึ้นไป และมาเรียนครบทุกครั้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน
#